فرم تماس با ما

راههای ارتباطی ما

آدرس دبیر خانه اجرایی جشنواره:

همدان ، میدان بعثت ، ابتدای کوچه مشکی ، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان ، معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم دبیر خانه جشنواره:

۰۸۱۳۸۲۱۳۲۲۶(ساعات تماس ۹ تا ۱۲)

تلگرام جشنواره :

https://telegram.me/oghaffestival_ir

دبیر خانه مرکزی:

تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو،  سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان مهر، طبقه چهارم، معاونت فرهنگی و اجتماعی، اداره ترویج فرهنگ وقف

تـــلفن:

۰۲۱-۶۴۸۷۲۶۰۸

وب سایت: