فرم تماس با ما

راههای ارتباطی ما

آدرس دبیر خانه اجرایی جشنواره:

شیراز پل حر .جنب آتش نشانی  اداره کل اوقاف  وامور خیریه فارس معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم دبیر خانه جشنواره:

2529 – داخلی ۳۱۶۸ (ساعات تماس ۸ تا  ۱۵عصر)

شماره همراه: ۰۹۱۷۴۷۳۶۱۹۶

دبیر فنی جشنواره: ۰۹۳۶۸۱۹۹۵۵۸

تلگرام جشنواره :

https://telegram.me/oghaffestival_ir

دبیر خانه مرکزی:

تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو،  سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان مهر، طبقه چهارم، معاونت فرهنگی و اجتماعی، اداره ترویج فرهنگ وقف

تـــلفن:

۰۲۱-۶۴۸۷۲۶۰۸

وب سایت: