سید مهدی مقیم نژاد

سید مهدی مقیم نژاد

سید مهدی مقیم نژاد متولد 1355 بابل است. دکترای پژوهش هنر با گرایش عکاسی از دانشگاه هنر تهران  و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران با درجه استادیارمی باشد. وی برنده چندین جایزه معتبر بین المللی و داخلی در زمینه عکاسی می باشد.