سیف الله صمدیان

سیف الله صمدیان

سیف الله صمدیان متولد 6 بهمن 1332 شهرستان ارومیه است. ورود به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسى در سال 1350 . تدریس فتوژورنالیسم در دانشگاه تهران و آموزش عکاسى در دانشکده هنر و دانشگاه آزاد اسلامى. وی داور چندین جشنواره معتبر داخلی و خارجی بوده است. وی رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران می باشد