مجید سعیدی

مجید سعیدی

مجید سعیدی عکاس ایرانی متولد 1353 شمسی در تهران است. او در ۱۶ سالگی عکاسی حرفه‌ای را شروع کرد.