هیات داوران

هیات داوران

مجید سعیدی

مجید سعیدی عکاس ایرانی متولد ۱۳۵۳ شمسی در تهران است. او در ۱۶ سالگی عکاسی حرفه‌ای را شروع کرد.

عباس کوثری

عباس کوثری متولد  اسفندماه ۱۳۴۸
آغاز فعالیت مطبوعاتی با روزنامه تهران تایمز ۱۳۷۳
دبیر بخش عکس...

محمدامین دانشور

محمد امین دانشور متولد ۱۳۳۹ عکاس و مدرس عکاسی برگزاری نمایشگاههای متعدد انفرادی و...