گالری عکس و فیلم


کلیپ مصاحبه با داوران و جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری

ویدئوها

گزارش تصویری جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری ۱۳۹۶

جلسه داوری, گالری عکس

تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری

ویدئوها

گزارش تصویری گفتگو عوامل اجرایی جشنواره با عکاسان خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان

گالری عکس

نماهنگ انحصاری جشنواره از امامزاده عبدالله همدان

ویدئوها

تیزر جشنواره و مصاحبه برگزار کنندگان ۱۳۹۵

ویدئوها

مصاحبه هیات داوران جشنواره ۱۳۹۵

ویدئوها

آثار راه یافته به چهارمین جشنواره

آثار راه یافته, گالری عکس

اختتامیه چهارمین جشنواره

گالری عکس, گزارش اختتامیه

جلسه داروی چهارمین دوره جشنواره

جلسه داوری, گالری عکس