گالری عکس و فیلم


اولین اردوی عکاسی آشنایی با وقف در مساجد تاریخی شیراز

گالری عکس, گزارش تصویری

شورای سیاستگزاری ششمین دوره جشنواره ملی عکس وقف، چشمه همیشه جاری

جلسه داوری, گالری عکس, گزارش تصویری

کلیپ مصاحبه با داوران و جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری

ویدئوها

گزارش تصویری جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری ۱۳۹۶

جلسه داوری, گالری عکس

تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری

ویدئوها

گزارش تصویری گفتگو عوامل اجرایی جشنواره با عکاسان خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان

گالری عکس

نماهنگ انحصاری جشنواره از امامزاده عبدالله همدان

ویدئوها

تیزر جشنواره و مصاحبه برگزار کنندگان ۱۳۹۵

ویدئوها

مصاحبه هیات داوران جشنواره ۱۳۹۵

ویدئوها

آثار راه یافته به چهارمین جشنواره

آثار راه یافته, گالری عکس