نویسنده - aksaya

دبیر خانه پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری کار خود را آغاز کرد

دبیر خانه پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری کار خود را آغاز کرد. دبیر خانه جشنواره وقف چشمه همیشه جاری امسال نیز در محل قبلی واقع در واحد فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان برپا گشت .دبیر خانه تا پایان مراسم اختتامیه جشنواره و [...]