نویسنده - yazdani

پیام دبیرپنجمین جشنواره سراسری عکس وقف چشمه همیشه جاری به مناسبت اعلام و انتشار فراخوان

با یاری حق تعالی و مساعدت یاران و همراهان دوره چهارم جشنواره سراسری وقف چشمه همیشه جاری اینک دوره پنجم این جشنواره ملی را به میزبانی شهر همدان برگزار می شود. در این دوره جشنواره از همراهی پایگاه های عکاسی کشور و رسانه های عکاسی بهره میگیرد ، رسانه های [...]

دبیر خانه پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری کار خود را آغاز کرد

دبیر خانه پنجمین دوره جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری کار خود را آغاز کرد. دبیر خانه جشنواره وقف چشمه همیشه جاری امسال نیز در محل قبلی واقع در واحد فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان برپا گشت .دبیر خانه تا پایان مراسم اختتامیه جشنواره و [...]