دسته‌بندی نشده

تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری

تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری مدت : ۱ دقیقه ۱۳۹۶   http://oghaffestival.ir/wp-content/uploads/2017/05/jashnvare-aks-vaghf.mp4 تیزر فراخوان پنجمین جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری ۱۳۹۶