گالری عکس


گزارش تصویری جلسه داوری جشنواره ملی عکس وقف ، چشمه همیشه جاری ۱۳۹۶

جلسه داوری, گالری عکس

گزارش تصویری گفتگو عوامل اجرایی جشنواره با عکاسان خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان

گالری عکس

آثار راه یافته به چهارمین جشنواره

آثار راه یافته, گالری عکس

اختتامیه چهارمین جشنواره

گالری عکس, گزارش اختتامیه

جلسه داروی چهارمین دوره جشنواره

جلسه داوری, گالری عکس